SilicaGel

specialistul în controlul umiditatii

Cerere oferta

Silicagelul este un silicat amorf, un material dur și translucid, format din granule cu diametrul cuprins între 1 și 12 mm, în care existǎ un numǎr foarte mare de pori microscopici. Când controleaza umezeala, silicagelul acționeazǎ ca un burete mic, care la o temperaturǎ de 24º C și umiditate relativǎ de 20%, poate absorbi 35% din greutatea lui în apǎ. Spre deosebire de un burete însǎ, ramâne uscat chiar și la capacitatea maximǎ. Cu cât umiditatea relativǎ este mai mare, absoarbe mai multǎ apǎ, iar în plus, cantitatea de apǎ absorbitǎ crește cu cât perioda de timp este mai mare.

Pornind de la sortimentele de bazǎ : silicagel microporos, silicagel macroporos, silicagel perlat, putem realiza orice soluție de control a umiditǎții, bazatǎ pe dimensiunea cristalelor (1-2 mm, 2-7 mm, etc..) sau compoziție chimicǎ (silicagel indicator cu cobalt sau farǎ cobalt) ȋn diferite moduri de ambalare (pliculețe de 5-10g, pungi de 100g, cutii de plastic de 1kg , etc..) care sǎ poatǎ satisface orice cerere din partea partenerilor noștri.

Aplicații

Se utilizeaza in domeniile alimentar si farmaceutic, cutii de pantofi, electronice sau piese metalice, domeniul auto, tablouri electrice, containere navale, tranformatoare electrice de putere.

Calitate si mediu

Dorim să ne îmbunătăţim continuu performanţele prin controlul impactului activităţilor noastre în toate etapele realizării serviciilor noastre.

Asigurăm produse de înaltă calitate fără a prejudicia resursele naturale, mediul înconjurător, securitatea şi sănătatea tuturor partenerilor noştri de interes.

În acest scop ne angajăm să:

 • respectam cerinţele clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate, aplicând prevederile legislaţiei în vigoare specific activităţii noaste;
 • promovăm proiectarea responsabilă şi utilizarea în condiţii de securitate a produselor noastre;
 • măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi îmbunătăţim continuu, performanţele de mediu şi sănatate şi securitate în muncă;
 • stabilim obiective privind calitatea produselor şi serviciilor noastre pe care o măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi o menţinem;
 • încurajăm continuu proprii angajaţi în vederea dezvoltării profesionale prin instruire şi crearea unui mediu stimulativ pentru aceasta;
 • evaluăm în mod regulat şi îmbunătăţim continuu interfeţele cu angajaţii, autorităţile şi comunitatea, prin care comunicăm politica, obiectivele şi performanţele activităţilor noastre;
 • asigurăm cresterea continua a satisfacţiei clienţilor prin oferirea de servicii de calitate;
 • prevenim poluarea mediului prin promovarea şi implementarea celor mai bune tehnici disponibile în activităţile noastre;
 • protejăm mediul înconjurător în principal prin reducerea atât a emisiilor cât şi a utilizării resurselor naturale neregenerabile;
 • asigurăm securitatea şi sănătatea la locurile de muncă prin minimizarea sau izolarea riscurilor pentru proprii angajaţi, contractori şi vizitatori.

Reglementari privind Clorura de Cobalt

Directiva Comisiei Europene 98/98/EC (amendamentul 67/548/EEC : 76/769/EEC ) reclasifică clorura de cobalt ca potenţial cancerigenă prin inhalare.

IARC (International Agency for Research on Cancer) clasifică clorura de cobalt în Grupa 2B - posibilă cancerigenă pentru om, foarte toxică pentru organismele acvatice, şi poate cauza efecte pe termen lung.

Ca urmare, clorura de cobalt intră în categoria substanţelor şi preparatelor chimice periculoase restricţionate, pentru a căror manipulare trebuie asigurate echipamente de protecţie şi condiţii adecvate clasei de risc. (OUG 200/2000, leg.451/2001 , HG 597/2007, HG 490/2002, HG 92/2003)

Noul regulament UE REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances. EC1907/2006) intrat în vigoare în România de la 1 iunie 2007 obligă producătorii şi utilizatorii de substanţe chimice periculoase sa declare trasabilitatea produselor periculoase (si a preparatelor ce contin astfel de produse ) pentru monitorizarea lor de către Agenţia de Mediu. Aceasta obligă utilizatorii finali ai acestor produse să asigure separarea, depozitarea şi neutralizarea produselor periculoase , deşeurilor şi preparatelor epuizate conform reglementarilor în vigoare.

Cobalt Chloride - CAS No. : 7646-79-9 EINECS : 231-589-4
Classification symbol T Carc. Cat. 2

Fraze de risc R49 şi poate cauza cancer prin inhalare.

Produse

Service si vanzari

Atentie! Alegeti întâi produsul, specificatiile comune de baza, iar pretul nostru va fi stabilit dupa urmatorii factori:

 1. Cantitatea este primul factor.
 2. Categoria - încadrarea SilicaGel-ului în una din gamele de produse:
  • SMI - SilicaGel microporos
  • SMA - SilicaGel macroporos
  • SMIC - SilicaGel microporos indicator
  • SMP - SilicaGel microporos perlat
  • SMPI - SilicaGel microporos perlat indicator
  • SAU - Sǎculeț absorbant de umiditate
  • SIFC - SilicaGel indicator fara cobalt.
 3. Ambalarea. Produsele noastre pot fi ambalate la cerere în diferite cantitǎți (de la 2 g la 50 kg) și materiale de ambalare(plicuri PP, sǎculeți TNT, flacon PP), care vor influența prețul final.
 4. Dimensiunea granulei de SilicaGel (de exemplu: 1-2 mm; 2-6,3 mm; 6,3-11,2 mm).
 5. Umiditatea relativǎ a SilicaGel-ului (de exemplu: 3 %; 4 %; 5%, 7%, 10%). Cu cât conținutul de apǎ este mai mic, consumurile specifice sunt mai mari, în consecințǎ și prețul. Specificația noastra uzualǎ este de 5%.
 6. Comenzile speciale care nu sunt cuprinse în specificațiile noastre cum ar fi: hidroscopicitatea, valoarea PH , granulația, rezistența mecanicǎ etc., vor fi analizate cu atenție.
 7. Livrarea: Conform ofertei comerciale
 8. Modalitatea de platǎ : OP, numerar.
 9. Condiții de pǎstrare: TERMENUL DE GARANŢIE ESTE DE 12 LUNI, cu respectarea normelor de transport, depozitare, manipulare - a se pǎstra în ambalajul original - se va depozita în mediu cu umiditate < 30% si temp. > 10°C - manipulați cu atenție, fǎrǎ a deteriora ambalajele.
 10. Tratarea reclamațiilor: - vǎ rugǎm sǎ consultați cu atenție prescripțiile tehnice de utilizare ale produselor noastre - în perioada de utilizare, vǎ stǎm la dispoziție cu specialiștii noștri pentru orice problemǎ tehnicǎ care va apǎrea. Reclamațiile și sugestiile venite din partea dumneavoastrǎ vor fi tratate cu maxim de profesionalism și rezolvate într-un timp foarte scurt.

Standarde

Standarde: DIN 55473, NFH00320, US MIL-D-3464E, BS-2540, DIN 55473, FDA (GRAS)

Cerere oferta
Acest website foloseste cookie-uri pentru a ne ajuta sa va oferim cea mai buna experienta cand ne vizitati.